CD&V doet voorstel voor inspraak hulpverlening op kansspelbeleid

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Het was al eerder aangekondigd, maar nu heeft CD&V in de persoon van Els van Hoof dan definitief een wetsvoorstel gedaan om hulpverleningsinstanties meer inspraak te geven in het kansspelbeleid. 

Het wetsvoorstel moet organiseren dat de Kansspelcommissie minimaal één keer per jaar om tafel gaan met vertegenwoordigers van hulpverleners uit de verslavingszorg. CD&V hoopt dat op deze manier de verslavingszorg meer inspraak krijgt in het kansspelbeleid.

Aanleiding voor dit voorstel is onder meer dat de goksector zelf structureel overleg heeft met de Kansspelcommissie.

Kansspelcommissie blijft autonoom, maar hulpverlening krijg wel inspraak

De autonomie van de Kansspelcommissie blijft gewaarborgd in het voorstel van CD&V Kamerlid Els van Hoof. Wel moet de Kansspelcommissie voortaan in de besluitvorming rekening gaan houden met de input en belangen van de hulpverleningssector.

Deze hulpverleningssector schuift aan bij een structureel overleg met de Kansspelcommissie. Dit overleg is er nu nog niet, maar deze wet voorziet in verplichte inrichting van dit overleg.

Tot de hulpverleningssector rekent CD&V experts op het gebied van gokverslaving, experts op het gebied van schuldenproblematiek en een afvaardiging van spelers zelf. Het is niet duidelijk of men dat laatste wordt gedoeld op probleemspelers of spelers in het algemeen.

wetsvoorstel els van hoof

Wat wordt er concreet aangepast in de wet?

CDV&V doet het voorstel om twee wetsartikelen aan de Wet op de Kansspelen toe te voegen. Het gaat om:

  • artikel 24.1 wordt toegevoegd. In dit artikel wordt geregeld dat de Kansspelcommissie éénmaal per jaar om tafel gaat met de hulpverleningssector en spelers. Nadere detaillering van dit wetsartikel zal uitgewerkt moeten worden in een koninklijk besluit.
  • artikel 24.2 moet het mogelijk maken om openbare beraadslagingen te organiseren. Hier kunnen hulpverleners, spelers en al wie wil hun stem laten horen.

CD&V hoopt dat op deze manier de hulpverlening en spelers meer inspraak krijgen op het kansspelbeleid. Onder critici van de kansspelwet en Kansspelcommissie leeft de indruk dat het vooral de operators zijn die behoorlijk wat in de melk te brokkelen hebben.

Eerder deed Els van Hoof een voorstel om de minimum leeftijd voor loterijen, krasloten en weddenschappen op te hogen naar 21 jaar. Voor casinospelen geldt sinds jaar en dag al 21 jaar als minimum leeftijd voor deelname. Dit voorstel haalde het niet.

Het is de verwachting dat het voorstel om de hulpverlening en spelers meer inspraak te geven het wel gaat halen. Wat de invloed zal zijn van deze inspraak, is koffiedik kijken. In ieder geval komt er wat extra expertise aan tafel.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment