EPIS lijst: de zwarte lijst voor gokkers

Een van de voornaamste argumenten om kansspelen te regulariseren, is de mogelijkheden die dit biedt op spelers tegen zichzelf in bescherming te nemen. Deelnemen aan kansspelen is voor de meeste mensen een leuk tijdverdrijf en een prima gelegenheid om kans te maken op mooie geldprijzen. Voor een klein deel van de spelers is op een gegeven moment een kansspel geen spelletje meer, maar eerder een gokprobleem.

De Belgische wetgever schrijft voor dat bepaalde mensen niet meer aan kansspelen deel mogen nemen. Deze mensen zijn op de zwarte lijst voor gokkers, de EPIS-lijst, geplaatst. EPIS staat voor Excluded Persons Information System. Casino’s, online casino’s, speelhallen en online speelhallen zijn verplicht om voor definitieve aanmelding en toelating te controleren of een speler op de EPIS-lijst staat. Indien dit het geval is, dan dient de toegang aan deze speler geweigerd te worden.

Wie staan er zoal op de EPIS-lijst?

Het aantal spelers op de zwarte lijst (EPIS-lijst) is de laatste jaren enorm toegenomen. Dat komt enerzijds doordat er meer spelers een vrijwillig toegangsverbod aanvragen, anderzijds ook doordat steeds meer spelers door gerechtelijke uitspraken op de EPIS lijst worden geplaatst.

De volgende groepen mogen wettelijk gezien niet toegelaten worden tot een casino. Al deze mensen staan dan ook op de EPIS-lijst:

  • spelers die een vrijwllig toegangsverbod hebben aangevraagd;
  • spelers voor wie door derden een toegangsverbod is aangevraagd en is toegekend;
  • personen van wie de rechter plaatsing op de EPIS-lijst heeft bevolen, bijvoorbeeld mensen die in een collectieve schuldenregeling zitten;
  • personen met bepaalde beroepen, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders, politie-agenten en magistraten;

Verder is het uiteraard verboden om minderjarigen toe te laten tot een casino, speelhal of weddenschapskantoor. Om te kunnen spelen in een (online) casino of (online) speelhal geldt een minimale leeftijd van 21 jaar. Weddenschappen afsluiten, ook online, kan vanaf 18 jaar. Een 18-jarige kan bij Unibet dus wel weddenschappen afsluiten, maar niet spelen op de slot machines.

Hoe kan ik mezelf op de EPIS-lijst laten zetten?

EPIS lijst

Het formulier waarmee u een vrijwillig toegangsverbod aan kunt vragen.

Iedereen heeft het recht om zichzelf uit te sluiten van verdere deelname aan kansspelen. U bent hiervoor geen verantwoording of uitleg verschuldigd. Het enige dat u hoeft te doen is een uitsluiting aan te vragen bij de Kansspelcommissie. Dat doet u middels het vrijwillige uitsluitingsformulier (klik hier voor het formulier). U dient dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen middels uw handtekening.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient u naar de Kansspelcommissie op te sturen. U dient hierbij ook een kopie toe te voegen van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs. Dit stopt u in één envelop en stuurt u naar de Kansspelcommissie via het volgende adres: Kansspelcommissie, Kantersteenweg 47, 1000 Brussel.

Het toegangsverbod gaat in vanaf de dag dat de Kansspelcommissie uw aanvraag heeft ontvange. Stel dat u op 3 januari het formulier op de post doet en de Kansspelcommissie ontvangt dit formulier op 6 januari. Dan geldt het toegangsverbod vanaf 6 januari.

Toegangsverbod in casino’s in buurlanden

Zeker als u in de grensstreek woont, is het ook belangrijk om in geval van gokproblemen toegangsverboden aan te vragen in de buurlanden. Vanaf West-Vlaanderen bent u immers zo in Frankrijk, vanaf Limburg is Duitsland niet ver en vanaf Antwerpen bent u zo bij Casino Sluis of Holland Casino Breda. De regelgeving is hier wel wat anders dan in België. We durven wel te zeggen dat het voor probleemgokkers minder goed geregeld is dan in België:

  • in Nederland dient u per keten een toegangsverbod aan te vragen. Nederland kent namelijk geen EPIS-lijst. U kunt dus bijvoorbeeld een toegangsverbod aanvragen voor Holland Casino. U kunt dan nog wel binnen bij bijvoorbeeld Jack’s Casino Tilburg of Jack’s Casino Eindhoven. Ook voor deze casino’s zult u telkens afzonderlijk een toegangsverbod aan moeten vragen. Dit is erg omslachtig en nadelig voor de probleemgokker die graag uit casino’s en speelhallen wil blijven.
  • In Frankrijk kunt u zich wel uit laten sluiten voor alle kansspelgelegenheden. U dient hiervoor wel naar een lokaal politiekantoor in Frankrijk te gaan. De uitsluiting geldt dan wel voor heel Frankrijk. De doorlooptijd is wel langer dan in België. Het duurt minimaal 1 a 2 maanden voor u ook effectief een toegangsverbod heeft in Frankrijk.
  • in Duitsland dient u per regio afzonderlijk toegangsverboden aan te vragen. Voor Belgen is een toegangsverbod in de ‘Regio West’ het meest evident. Deze regio beslaat het gebied tussen Aachen en Duisburg. Toegangscontrole is in Duitsland overigens vrij gebrekkig geregeld, dus enige zelfdiscipline is benodigd.

Hoe haal ik mezelf van de EPIS-lijst af?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u op enig moment op de EPIS-lijst bent geplaatst, maar dat u weer wilt spelen in een (online) casino of (online) speelhal. Iedereen dient voor zichzelf te bepalen of dit verantwoord is. De Kansspelcommissie biedt u de gelegenheid om een toegangsverbod weer ongedaan te maken.

U dient dan een verzoek op te stellen om uw toegangsverbod ongedaan te maken. Dit verzoek dient u te ondertekenen en, voorzien van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart, op te sturen naar de Kansspelcommissie. Dat kan via het adres Kantersteenweg 47, 1000 te Brussel. Vanaf de dag van ontvangst geldt er een wachttijd van 3 maanden. Dit is zo ingeregeld om te voorkomen dat mensen in een impuls opheffing van het toegangsverbod aanvragen en weer in de problemen komen.

Een voorbeeld: u stuurt op 3 januari een brief naar de Kansspelcommissie om uw toegangsverbod op te heffen. Dit verzoekt wordt door de Kansspelcommissie ontvangen op 7 januari. Vanaf 7 april kunt u dan weer spelen. Gedurende deze 3 maanden heeft u nog de gelegenheid om terug te komen op uw beslissing om weer te gaan spelen.

Het toegangsverbod kan enkel worden opgeheven als dit vrijwillig door u is aangevraagd. Op het moment dat u vanwege uw beroep of op verzoek van een derde op de EPIS-lijst stond, kunt u dit niet zelf ongedaan maken.