Kansspelcommissie

De Belgische Kansspelcommissie werd op 7 mei 1999 opgericht. Tot die tijd waren Kansspelcommissiekansspelen in België officieel verboden. Daar kwam in 1999 verandering in. Om toezicht uit te kunnen oefenen werd de Kansspelcommissie opgericht.

De kerntaken van de Kansspelcommissie zijn als volgt:

  • het geven van advies over kansspelen aan de regering en het parlement;
  • het beheren van vergunningen voor het organiseren van kansspelen, zowel landbased als online;
  • controle- en tuchtorgaan.

De Kansspelcommissie valt onder de Federale Overheidsdienst Justitie, de FOD. De verantwoordelijke voor deze dienst is de minister van Justitie. Op dit moment is minister Geens verantwoordelijk voor Justitie.

De taken van de Kansspelcommissie

De Kansspelcommisssie verstrekt gevraagd, maar ook ongevraagd aan de Belgische regering. Vaak betreft dit inhoudelijke ondersteuning bij wetsontwerpen, aanpassingen van wetten en koninklijke besluiten. Ook geeft de Kansspelcommissie antwoord op aan kansspelen gerelateerde vragen. Een voorbeeld hiervan is de nadere uitleg die de Kansspelcommissie gaf over de situatie waarbij gokkers hun verloren geld terugeisen van minister Geens.

Verder is het aan de Kansspelcommissie om vergunningen te verstrekken of te weigeren. In België zijn er een zevental verschillende vergunningen. Voor elke vergunningen geldt er een eigen aanvraagprocedure. De ingediende aanvragen worden door de Kansspelcommissie getoetst.

De Kansspelcommissie houdt ook toezicht op de vergunninghouders. Er wordt toezicht gehouden om te controleren of de vergunninghouders zich houden aan de regels die de kansspelwet oplegt. Vergunninghouders die zich niet houden aan de regels, kunnen zich verwachten aan een sanctie. De sanctie kan variëren van een waarschuwing tot het intrekken van de vergunning.

De kansspelvergunningen in België

Er zijn zeven verschillende vergunningen. Een aantal vergunningen kennen een landbased-component en een online component. De Kansspelcommissie kan de volgende vergunningen toekennen of weigeren:

A en A+-vergunning (de casinovergunning)

unibet belgieOm in België een casino uit te mogen baten, is een vergunning type A noodzakelijk. Het aantal vergunningen type A is wettelijk bepaald. In totaal mogen er 9 vergunningen type A actief zijn. Deze zijn verdeeld over gans België: 4 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en één in Brussel.

Houders van een vergunning type A kunnen een aanvullende vergunning type A+ aanvragen. Deze A+-vergunning geeft het recht om een online casino uit te mogen baten. Er zijn in België dus ook maximaal 9 online casino’s toegelaten. In de praktijk blijkt dat het mogelijk is om de vergunning op te splitsen in een vergunning voor online poker en een vergunning voor online casinospellen.

Op dit moment zijn er 9 A+-vergunningen verstrekt. Slechts drie casino’s hebben er voor gekozen om met hun eigen merk online te gaan: Napoleon Games, Circus en Star Casino. De overige 6 vergunningen zijn verhuurd aan buitenlandse partijen, namelijk aan Casino 777, Betway, Pokerstars, BWin, Ladbrokes en Unibet.

De A-vergunningen hebben een geldigheidsduur van 15 jaar. Hoewel de omzet van landbased casino’s teruglopen, zijn deze vergunningen gewild vanwege de mogelijkheid een online casino open te doen.

B en B+-vergunning

De B-vergunning is vereist voor het uitbaten van een zogeheten speelautomatenhal. Het Golden Palace Belgie speelhalaantal B-vergunningen is vastgesteld op maximum 180. Er geldt geen wettelijke regeling over de verdeling van de 180 vergunningen over het land. Tot 1 juli 2017 was een verhuizing van een speelautomatenhal relatief eenvoudig. Vanaf 1 juli 2017 is dit regime verzwaard. De bedoeling is om het aantal B+-vergunningen terug te dringen tot maximaal 150.

De B-vergunning kent een aantal grote beperkingen ten opzichte van de A-vergunning. Zo mogen er geen slot machines aan worden geboden, enkel dice games en dice slots. Het aantal speelautomaten is beperkt tot 30 en er mogen geen maaltijden aangeboden worden.

De B-vergunning geeft ook de mogelijkheid om een B+-vergunning aan te vragen. Met deze B+-vergunning kan een online speelhal uitgebaat worden. Door de beperkingen qua spelaanbod en inzet die gelden voor een B+-vergunning, wordt hier in mindere mate gebruik van gemaakt. Ook speelt mee dat het grootste deel van de B-vergunningen in handen zijn van een aantal grote partijen. Voorbeelden hiervan zijn Napoleon Games, Star Casino, Golden Palace, Circus en Golden Vegas.

Vergunning type C

De slot machines zijn niet langer toegestaan in café’s. In het verleden mocht dit wel. Dit is aangepast in de strijd tegen kansspelverslaving en om te zorgen dat café’s niet al te hevig concurreren met speelautomatenhallen en casino’s.

Een café-uitbater met een vergunning type C mag maximaal twee bingotoestellen plaatsen. Deze bingotoestellen moeten afkomstig zijn van een gelicenseerde leverancier. De toestellen kennen een elektronische kaartlezer. Op deze manier kan worden vastgesteld dat de bespeler van het bingotoestel minimaal 18 jaar oud is.

De burgemeester dient ook toestemming te geven.

Vergunning type D

Wie werkzaam is in een casino, speelautomatenhal of wedkantoor, moet beschikken over een vergunning type D. Deze vergunning kan aangevraagd worden door alle meerderjarige inwoners van België die een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen overleggen.

Onderdeel van de aanvraagprocedure is het volgen van een e-learning. Ook na het verstrekken van de vergunning, dient de vergunninghouder opleidingen en cursussen te volgen. Op deze manier hoopt de wetgever ervoor te zorgen dat medewerkers van casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren verdachte situaties goed in weten te schatten en ook hebben voor kansspelverslaving.

Vergunning type E

Dit type vergunning is bedoeld voor fabrikanten, plaatsers en herstellers van speelautomaten. Dit geldt zowel voor landbased gokkasten als online gokkasten.

Casino’s en speelautomatenhallen, zowel landbased als online, mogen enkel speelautomaten plaatsen die zijn gefabriceerd door of geplaatst door een houder van het vergunning type E.

Dit laatste is een hiaat in de wetgeving. Online gokkasten kunnen bijvoorbeeld perfect legaal geplaatst worden door een plaatser met een vergunning type E, terwijl ze door iemand anders zijn gefabriceerd. Een voorbeeld hiervan zijn de gokkasten van Betsoft. Betsoft raakte de vergunning in Alderney kwijt en beschikt nergens over een vergunning. Voor België is dat geen probleem, want doordat vergunninghouder Gaming1 de Betsoft gokkasten levert, mogen Belgische online casino’s deze gokkasten aanbieden.

Vergunning type F1, F2 en F1+

LadbrokesDeze vergunning dient voor de organisatie van weddenschappen, oftewel voor de zogenaamde bookmakers. Een organisator bedenkt de weddenschappen en stelt de quoteringen vast. Vervolgens kan de organisator een andere partij de weddenschap aan laten nemen. Deze laatste partij dient te beschikken over een F2-vergunning.

De houders van een F2-vergunning zijn doorgaans franchise-kantoren of verkooppunten van F1-vergunninghouders. Dit kunnen ook dagbladhandelaren zijn of nachtwinkels.

Houders van een vergunning type F1, kunnen een F1+ vergunning aanvragen. Deze vergunning is vereist voor het aanbieden van legale online weddenschappen.

Er zijn 23 houders van een F1+-vergunning in België. In vrijwel alle gevallen zijn dit websites die ook een A+ of een B+-vergunning hebben. Uitzonderingen zijn websites als Tipico en Betcenter.

Vergunning type G1 – G2

Ook mediabedrijven kunnen kansspelen organiseren. Dit gaat over de zogenaamde belspelletjes, waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. Omdat het aanwijzen van de winnaar geschiedt door toeval, is er sprake van een kansspel.

Kansspelen op televisie mogen enkel uitgebaat worden met een G1-vergunning. Momenteel is er een vergunning verstrekt en dat is aan iTV-shows.

De G2-vergunning is voor alle andere kansspelletjes op televisie, radio of geprinte media niet zijnde belspelletjes.

Ook voor loterijen moet een vergunning aangevraagd worden, behalve als deze enkel liefdadigheid tot doel hebben. De Kansspelcommissie controleert hier streng op. Onder andere supermarktketen Carrefour werd al eens aangepakt.

Bevoegdheden van de Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie dient de kansspelwet te handhaven. Ten behoeve van dit doel kan de Kansspelcommissie controleren, maar ook sanctioneren. Zowel vergunninghouders, niet-vergunninghouders als spelers kunnen gesanctioneerd worden. De Kansspelcommissie kan dossiers ook overmaken aan het parket ter strafrechtelijke vervolging.

Vergunninghouders lopen het risico dat ze hun vergunning kwijtraken. Spelers kunnen tegen een boete oplopen als ze spelen bij een illegaal casino. In het verleden ontvingen spelers van het toen illegale Betclic een boete.

De Kansspelcommissie houdt ook een zwarte lijst bij. Op deze zwarte lijst staan online casino’s die zonder vergunning kansspelen aanbieden aan inwoners van België. Internetproviders als Telenet blokkeren vervolgens deze online goksites.