Meerderheid daagt niet op bij extra gemeenteraad over casino

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

De soap rondom het casino van Middelkerke houdt de gemoederen bezig. Niet alleen is dit enorm spannend voor betrokken aannemers en de gokreuzen Golden Palace en Napoleon Games, ook de politieke partijen in de gemeenteraad van Middelkerke buitelen over elkaar heen. Vandaag kwam de meerderheid niet opdagen.

De gemeenteraad van Middelkerke telt 25 leden. Open VLD en CD&V hebben een comfortabele meerderheid met 14 raadsleden. Zij besturen als meerderheid samen de gemeente Middelkerke en kwamen met het prestigeuze project van Napoleon Games als winnaar uit de bus. De oppositie bestaat vooral uit Lijst de Decker van Jean-Marie De Decker. De Decker heeft 7 zitjes in de gemeenteraad. Verder zitten Progressief Kartel en N-VA met ieder 2 zitjes in de oppositiebanken. De voltallige oppositie is enorm kritisch over het casinodossier. Het dossier heeft de gemeente Middelkerke tot nu toe veel geld en ergernis gekost. Het beloofde, vernieuwde casinoproject inclusief 100 extra banen, komt er voorlopig niet. De Raad van State gaf een negatief oordeel over de procedure die werd doorlopen om het casino toe te wijzen aan een van geïnteresseerden. Hierdoor moet de gehele oefening nog eens over. Dit levert zo’n anderhalf tot twee jaar vertraging op.

Oppositie bekritiseert gemeentebestuur

Voor de oppositie in Middelkerke is dit natuurlijk ook een uitgelezen kans om de meerderheid in verlegenheid te brengen. Voor vandaag stond er een extra gemeenteraad op het programma. Doel van de zitting van vanavond was om het arrest van de Raad van State te bespreken. Ook wilde de oppositie een commissie ‘project Casino’ samenstellen. Hiervoor zou vanavond gestemd moeten worden. Klokslag 7 uur zaten zowel de oppositiebanken als de publieke tribune bomvol. De meerderheid van CD&V en Open VLD liet het afweten. Zij wachten af tot de volgende, reguliere zitting van de gemeenteraad. Deze is vervroegd van 13 oktober naar 7 oktober. De voorzitter van de gemeenteraad, een lid van Open VLD, was er wel en sloot de gemeenteraadsvergadering direct toen bleek dat de meerderheid niet op was komen dagen.

De oppositie – en dan met name Lijst De Decker – greep de gelegenheid en de volle publieke tribune wel aan om haar ongenoegen te uiten over het handelen van het Middelkerks college van burgemeester en schepenen. Tom en Jean-Marie De Decker voerden het woord. Ze wezen er onder andere op dat ze een strafrechtelijke klacht hebben ingediend en zich burgelijk partij hebben gesteld hierbij. Dit in verband met vermeende valsheid in geschriften door de gemeente Middelkerke. In opdracht van de burgemeester zouden notulen van overleggen van de casino-jury zijn vervalst. De Decker wees ook op de reeds gemaakte kosten. De factuur van het doorhet gemeentebestuur ingeschakelde advocatenbureau bedraagt tot op heden € 300.000.

Gemeentebestuur verwijt oppositie vertragingstactieken

Het gemeentebestuur zelf was niet op de raadsvergadering, maar bracht wel een persbericht uit. In dit persbericht verklaarde het gemeentebestuur waarom men niet aanwezig was op de inderhaast bijeen geroepen gemeenteraadsvergadering. De meerderheid stelt dat ze de arresten van de Raad van State op schrift hebben ontvangen. Daardoor is een kennisname middels een raadsvergadering niet nodig.

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil vooral snel vooruit. Het optuigen van een commissie voor het ‘project Casino’ zal daarom zeker niet op instemming van de meerderheid kunnen rekenen. Het gemeentebestuur wil in oktober nog een nieuwe gunningsprocedure uitschrijven. Op 7 oktober wil de meerderheid het ontwerp van deze nieuwe gunningsprocedure laten stemmen in de gemeenteraad. Omdat het college de rangen in dit dossier gesloten weet te houden, zal dit voorstel het gaan halen in de gemeenteraad van 7 oktober.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment