Speler wacht al drie weken op Carousel uitbetaling!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

We hebben een klacht ontvangen van een bezoeker van onze website overCarousel klacht Carousel. De speler won eind februari een bedrag van € 5.000 in de online speelhal van Carousel. Ondanks dat de benodigde documenten door de speler werden opgestuurd, wacht de speler nog altijd op deze betaling.

CasinosBelgië.be heeft getracht contact te leggen met Carousel om dit probleem op te lossen, maar helaas zonder resultaat. Carousel reageert niet. De speler krijgt wel reactie van de helpdesk van Carousel.

Deze speelster is aangeraden om dit probleem voor te leggen aan de Kansspelcommissie.

Carousel is één van de speelhallen die draaien op het platform van Gaming1 (voorheen: Produweb Gaming). We krijgen vaker klachten over dit platform, vooral over trage uitbetalingen en een helpdesk die spelers vooral op de zenuwen werkt.

Heb je ook een probleem met een online speelhal? Neem dan contact met ons op.

27 februari winnen, nog altijd geen geld

De speler won op 27 februari 2018 een bedrag van 5 duizend euro. Er werd voor gekozen om dit bedrag uit te laten betalen. Een juiste keuze, want het zou zonde zijn als er verder wordt gespeeld met het bedrag en het bedrag wordt verloren. De speler heeft documenten voor uitbetaling ingestuurd en sinds 2 maart 2018 staat het account op ‘voltooid’.

Daarna vraagt de speler in kwestie bijna dagelijks naar de stand van zaken. Carousel verschuilt zich achter een afdeling die de controle van de ingestuurde documenten moet doen. Dit is de ondertussen haast beruchte “verificatie-afdeling” van Gaming1, het platform waarop de online speelhal Carousel draait.

Als de speler vraagt wanneer deze afdeling met uitsluitsel komt, komt er steevast reactie dat Carousel dat ook niet weet. En dit terwijl de speler de gevraagde documenten al meerdere keren heeft opgestuurd. Dat geeft ook geen best gevoel: wat is er gebeurd met de initieel ingestuurde documenten? Zijn deze kwijt? Je gegevens en documenten zouden veilig moeten zijn bij een legaal online casino.

Helpdesk

De helpdesk van Carousel verschuilt zich volledig achter de zogeheten verificatie-afdeling. Deze afdeling zorgt bij meerdere Gaming1-casino’s en speelhallen voortdurend voor tragere uitbetalingen.

Ook inhoudelijk is het tenenkrommend wat de speler als antwoord terugkrijgt. Bijvoorbeeld:

We nemen elke vraag series en, ondanks de vertraging, blijven we uw vraag verder opvolgen. Wees gerust, we vergeten u niet.

En:

We zouden u graag willen helpen, maar we weten helaas niet precies wanneer uw vraag zal worden behandeld door de verantwoordelijke afdeling.

Schandalig. Als speler mag je van een casino met een vergunning van de Kansspelcommissie verwachten dat er tijdig uit wordt betaald.

Wat kan de speler doen?

We hebben de speler aangeraden om deze kwestie voor te leggen aan de Kansspelcommissie. Van alle belanghebbende zaken zijn screenshots gemaakt, zodat alles achteraf perfect bewijsbaar is. De Kansspelcommissie kan vervolgens aan Carousel verzoeken om dit prijzengeld over te maken.

Doet Carousel dat niet? Dan kan de Kansspelcommissie overgaan tot een sanctie tegen Carousel. Deze sanctie kan variëren van een waarschuwing tot schorsing of zelfs intrekking van de kansspelvergunning van Carousel.

Een uiterste optie is naar de rechtbank van Koophandel stappen. Het Burgerlijk Wetboek biedt mogelijkheden om met de algemene voorwaarde van een online speelhal en bewijs van je gewonnen prijzengeld, dit geld op te eisen via de rechter.

Verkeert Carousel in de financiële problemen?

Waarom wordt dit geld niet uitbetaald? Is het laksheid of is er meer aan de hand?

We besluiten om een kijkje te nemen in de Kruispuntbank Ondernemingen. Hierin staan alle in ons land geregistreerde ondernemingen. Carousel valt onder de vennootschap Pac-Man N.V.

Onder Pac-Man N.V. valt:

  • de online speelhal Carousel;
  • de speelhal Carousel aan de Brugsesteenweg 13 in Harelbeke;
  • Jet Solarium, een zonnebankcentrum in Oostende.

In de Kruispuntbank Ondernemingen, kun je de jaarrekeningen van elke vennootschap opvragen. Dit geeft inzicht in de financiële situatie. De laatst gedeponeerde jaarrekening van Pac-Man N.V. is die van het boekjaar 2016. Hoewel de uiterste termijn voor neerlegging 7 maanden na afsluiting boekjaar is, is deze jaarrekening pas op 13 september 2017 neergelegd.

Uit deze jaarrekening blijkt dat er in elk geval einde boekjaar 2016 ruim voldoende geld in kas is voor het uitbetalen van prijzen ter hoogte van € 5.000. Pac-Man had voor meer dan 800 duizend euro aan liquide middelen op de balans staan. De winst in 2016 bedroeg meer dan 300 duizend euro en deze werd toegevoegd aan het eigen vermogen.

Uitbetaling van 5 duizend euro zou dus het probleem niet moeten zijn.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3 Responses to “Speler wacht al drie weken op Carousel uitbetaling!”

  1. Bij mij lijkt het te spoken bij spel roulette deal no deal hoop op eerlijkheid van carrousel maar helpdesk is ramp na 19mails krijg je nog vraag van Mathieu welk spel en wat was je inzet ? Op de games zrlf zijn de laatste nr verdwenen en dan de valies had nr 17 winst een 530euro

Leave a Comment